dzień 11 – San Marino

San Marino

Malutka republika San Marino, uznawana za jedno z najstarszych państw świata położona jest w odległości dwudziestu kilometrów od Rimini. Na terenie Europy państwami o mniejszej powierzchni są tylko Watykan i Monako. Dla osób, które nie dysponują samochodem do San Marino, najłatwiej dotrzeć autobusem, który przewozi turystów z centrum Rimini. 

Herb

Herb San Marino przedstawia, trzy baszty ozdobione piórami na trzech wierzchołkach góry Monte Titano. Na tarczy herbowej jest umieszczona korona oznaczająca niezależność, otoczona wieńcem z liści dębowych i laurowych. Na dole tarczy herbowej znajduje się napis „Libertas”. Nawiązuje on do przekazania przez Świętego Marina Monte Titano na własność osobom zamieszkującym te tereny i uwolnienia ich od wszelkiej zależności od władzy świeckiej i religijnej. Jednym z najważniejszych budynków w mieście jest Pałac Rządowy (Palazzo Pubblico), będący siedzibą władz państwa i miasta San Marino. Wewnątrz budynku znajduje się Wielka Sala Rad, Sala Zgromadzeń i Sala Głosowań. Fasada ozdobiona jest herbami dziewięciu zamków wchodzących w skład republiki, oraz figurą Świętego Marina. Nad tarczą zegara na wieży zegarowej wkomponowano mozaikę przedstawiającą postacie Świętego Marina, Świętego Leona i Świętej Agaty. Przed budynkiem na Placu Wolności znajduje się Statua Wolności (Statua della Liberta). 

Bazylika Świętego (Basilica del Santo) i przylegający do niej Kościół Świętego Piotra (Chiesa di San Pietro) tworzą jeden kompleks budynków.

Bazylika Świętego – chodzi tu oczywiście o Świętego Marina (Marinusa) „człowieka morza”, założyciela i patrona San Marino. To właśnie od jego imienia pochodzi nazwa państwa i miasta. Święty Marinus, z zawodu kamieniarz, wraz ze swoim towarzyszem późniejszym Świętym Leonem w 301 roku założyli kościół, który nie przetrwał do czasów współczesnych. Jednakże na początku XIX wieku dokładnie na tym samym terenie, na miejscu wczesnochrześcijańskiego kościoła, zbudowano budynek dzisiejszej bazyliki. Obecnie w jej wnętrzu umieszczono marmurową figurę przedstawiającą świętego oraz jego relikwie. W sąsiadującym z bazyliką kościele Świętego Piotra znajdują się dwie nisze wykute w skale, które miały stanowić dawne posłania Świętego Marina i Świętego Leona.