dzień 12 – Rawenna

Rawenna  Rawenna – kawałek Bizancjum w Europie, perła północnych Włoch, stolica ariańskich Ostrogotów, skarbnica sztuki wczesnochrześcijańskiej, dziedzictwo światowe zatwierdzone wpisem na listę UNESCO. Warto docenić monumenty i mozaiki stanowiące kolorowy rozbłysk w historii i sztuce … Czytaj dalej dzień 12 – Rawenna