dzień 9 – Watykan

Watykan Watykan to najmniejsze państwo świata – zarówno pod względem powierzchni, jak i pod względem liczby mieszkańców. Watykan ma specjalne tablice rejestracyjne dla kardynałów i papieża. Stolica Apostolska używa łaciny w dokumentach, ale napisy w tym … Czytaj dalej dzień 9 – Watykan